VEC Vastgoedfonds Jaarverslag 2020 versie 2021-12-15 definitief