VEC Opportunity Fund

Het VEC Opportunity Fonds heeft als doelstelling; kapitaalbehoud met een groei van 4-6%.
Hiervoor wordt geld uitgezet in obligatiebeleggingen met sterke garanties die worden ondersteund door onderpand
in Europa (incl. UK, Zwitserland en Nordics) en de Verenigde Staten.

Maandoverzicht per 31 maart 2024

Waarde beleggingsportefeuille

16.856.756,45

Fondsvermogen

60.634,43

Totaal aantal uitgegeven participaties

€ 278,01

Netto vermogenswaarde per participatie

Voor het VEC Opportunity Fund zijn bij alle beleggingsbeslissingen de 8 C’s altijd leidend.

Capital Protection – De wijze waarop het fonds behoud van kapitaal kan bewerkstelligen; hiervoor is het nodig dat vrijwel elke belegging meerdere exit- strategieën heeft.

Collateral – Dit is het onderpand; de kwaliteit, liquiditeit en betrokken partijen zijn hier van belang. Het fonds kijkt niet alleen naar de huidige verhoudingen van de leningen en beslagen op het onderpand, maar ook naar de mogelijkheden van uitwinning van het onderpand. Hierbij is cruciaal dat alle betrokken partijen op één lijn zitten in geval van een crisissituatie.

Covenants – Dit zijn de voorwaarden waar de verschillende partijen zich aan verbinden bij een obligatie. Hierbij wordt er o.a. gekeken naar eventuele persoonlijke garanties, additioneel onderpand en senioriteit van de schuldeisers die van belang zijn bij een transactie.

Convexity – De convexiteit waar het fonds naar op zoek is geeft een relatief hoog rendement tegen een relatief laag risico op kapitaalverlies. In de regel zijn obligaties beleggingen waarbij het rendement stabiel maar laag is, maar wel de volledige hoofdsom verloren kan gaan. Echter, het fonds zorgt er in haar beleggingsproces voor dat door middel van goede timing mee wordt gedeeld in hogere rendementen. Daarnaast identificeert het beleggingsproces extra kapitaalbescherming waardoor het kapitaalverlies wordt geminimaliseerd.

Cure – Het jaar 2020 bewijst dat er altijd iets fout kan gaan in een transactie. Daarom heeft het VEC Opportunity Fund een sterke voorkeur voor transacties met een sterk “Cure” mechanisme. Hierdoor kan een transactie zichzelf genezen nadat er iets onverwachts heeft plaatsgevonden. Het fonds zoekt daarom naar investeringen waar schuldenaars als extra zekerheid meer onderpand moeten geven aan het fonds indien de omstandigheden dit vereisen. Bijvoorbeeld bij een daling van de waarde van het huidige onderpand; dit zorgt ervoor dat de beleggers in het fonds minder risico lopen.

Catalyst – Een belangrijk gedeelte van het rendement kan behaald worden door in obligatie (-gerelateerde) beleggingen posities in te nemen waar waarde zal worden behaald door het “veroorzaken” van een vroegtijdige afwikkeling. Deze waarde wordt pas gecreëerd wanneer deze afwikkeling een materieel verschil maakt en andere betrokken partijen hier ook belang bij hebben.

Climate –  Het klimaat is een belangrijke component voor beleggingsbeslissingen. Het Fonds kan een passende rol
spelen bij de verduurzaming van ons energiegebruik door middel van hernieuwbare energie. Het Fonds ziet
hierin kansen om met een goed rendement een goede uitkomst voor het klimaat te bewerkstelligen.

Coupon – Als laatste kijkt het fonds naar de coupons. Indien aan de verschillende risico-beperkende maatregelen is voldaan moet de coupon passend zijn. Hier is “passend” het belangrijkste woord. Een transactie met een uitzonderlijk hoge coupon heeft vaak problemen waardoor minimaal één van de zes C’s geen voldoende kan behalen.

Heeft u interesse?

Bel ons vandaag nog voor meer informatie!

Fonds documenten

Prospectus

Inschrijfformulier

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Essentiële-informatiedocument

Overige documenten