Deelnemers

De doelstelling van VEC Fondsbeheer is het nastreven van een aantrekkelijk en stabiel rendement voor haar deelnemers in de diverse fondsen. VEC Fondsbeheer voert het beleggingsbeleid en wordt gecontroleerd door de Stichting Bewaarder die ook opkomt voor de belangen van haar deelnemers. Het vermogen van de fondsen is ondergebracht bij de bewaarder. VEC Fondsbeheer voert de administratie en stelt tijdig en accuraat de Netto Vermogenswaarde van de fondsen vast. Verder draagt VEC Fondsbeheer er zorg voor dat de fondsen voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Het nastreven van transparante structuren, zowel ten aanzien van de kosten als mogelijke belangenverstrengelingen, staat hoog in het vaandel van VEC Fondsbeheer.