VECobligatiefonds2-400px

Wilt u een optimaal rendement behalen met een risicomijdende beleggingsbenadering ? Dan is het VEC Obligatiefonds misschien iets voor u.
Het VEC Obligatiefonds tracht de beleggingsdoelstellingen te realiseren door te beleggen in obligaties van voornamelijk (semi) overheden en bedrijven. De nadruk daarbij ligt op obligaties die liquide zijn, luiden in euro's en investment grade zijn.

Maandoverzicht per 31 oktober 2023

€ 5.169.502,78

Waarde beleggingsportefeuille

€ 5.673.766,70

Fondsvermogen

63.472,9349

Totaal aantal uitgegeven participaties

€ 89,39

Netto vermogenswaarde per participatie

Waarom het VEC Obligatiefonds?

Obligaties zijn een belangrijk onderdeel in de portefeuille van vrijwel iedere belegger. De obligatiemarkt is echter enorm in omvang en voor particuliere beleggers meestal moeilijk toegankelijk. De specifieke kennis, contacten en aandacht die nodig zijn om goede resultaten te behalen ontbreken. Met renteniveaus die lager zijn dan in decennia het geval geweest is, is dit echter belangrijker dan ooit. Het beheerteam beschikt over veel en langjarige expertise in obligaties, zowel als vermogensbeheerder, maar ook als commissionair. Het is de combinatie van deze beide disciplines die ons succesvol maakt en ervoor zorgt dat we in deze discipline goede resultaten behalen.

Doelstelling van het VEC Obligatiefonds

Het VEC Obligatiefonds heeft als primaire doelstelling het behalen van een rendement waarbij de belegger de koopkracht van het vermogen in stand houdt. Dat wordt bereikt bij een rendement dat even hoog is als de optelsom van de belastingdruk plus inflatie. Secundaire doelstelling is het behalen van een rendement dat meer is dan dit, dus netto vermogensgroei. Als we de huidige belastingdruk en inflatie inschatten op 3% per jaar, dan wordt er derhalve gestreefd naar een gemiddeld jaarlijks rendement na kosten van tenminste dit percentage op middellange termijn (5 jaar). Daarbij wordt alles in het werk gesteld om deze doelstellingen te realiseren met een zo laag mogelijk risico.

Methodiek en strategie

Het VEC Obligatiefonds werkt vanuit strakke kaders, waarbij risicobeheersing op de eerste plaats komt. Obligaties worden gescreend door middel van zowel de bekende rating agencies zoals S&P en Moody's, alsmede een door VEC zelf ontwikkeld screening model. Tenminste 70% van de portefeuille van het fonds wordt belegd in obligaties die zijn voorzien van de kwalificatie “investment grade” door rating agencies. Maximaal 15% mag worden belegd in zogenaamde “non rated” obligaties; dat zijn obligaties waarvoor geen rating is aangevraagd door de uitgever. Dat hoeft overigens niet noodzakelijkerwijs een negatieve kwalificatie te zijn; sommige supranationale organisaties en ook zeer gezonde bedrijven geven “non rated” obligaties uit. Tenslotte mag ook nog eens maximaal 15% worden belegd in obligaties die een niveau onder “investment grade” worden beoordeeld. We hebben het dan over obligaties met een rating van minimaal Ba3 of BB-

Verder belegt het fonds zoveel mogelijk gespreid over sectoren en bedrijfstakken waarbij er naar wordt gestreefd de financiële sector zo veel als mogelijk te vermijden. Een ander risico verlagend aspect is dat de gemiddelde looptijd van de portefeuille relatief beperkt wordt gehouden; de duration ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Het fonds tracht, naast het maken van goede primaire keuzes, extra rendement te behalen door heel actief te zijn in het zoeken naar- en handelen in obligaties die naar mening van de beheerder inefficiënt of ondergewaardeerd zijn geprijsd.

Deelname

Beleggers in het VEC Obligatiefonds wordt er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in dit fonds financiële risico's zijn verbonden. Ze dienen dan ook goede kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus. Tevens worden zij geadviseerd vooraf onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de risico's en/of deze risico's passen in/bij hun financiële situatie, risicoprofiel en risicoacceptatie.

Het minimum bedrag in het VEC Obligatiefonds bedraagt Euro 100.000,--. Eventuele vervolgstortingen dienen minimaal Euro 10.000,-- te bedragen.

Heeft u interesse?

Bel ons vandaag nog voor meer informatie!

Fonds documenten

Prospectus

Inschrijfformulier

Uittredingsformulier

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Essentiële-informatiedocument

Overige documenten

Oprichtingsakte

Stichting Bewaarder VEC Obligatiefonds

Uittreksel Kamer van Koophandel

Stichting Bewaarder VEC Obligatiefonds