Het VEC Effect² Fonds

Veel ondernemers willen wel graag investeren in energiebesparende producten, maar missen de financiële middelen om contracten voor te financieren. Wordt bij de bekende financiële instellingen aangeklopt, dan is nul op het rekest maar al te vaak het resultaat. Om deze reden is het VEC Effect² Fonds ontwikkeld. Lees het artikel