afm_vrijstelling_vergunning-7f7777-trans

Voor meer informatie staan we u graag te woord:
+31 (0) 299 - 315 778
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

contact
VECeffectfonds400px

Wilt u een mooi rendement behalen en tegelijkertijd iets doen voor een betere toekomst? Dan is het VEC Effect² Fonds misschien iets voor u.
Het VEC Effect² Fonds tracht de beleggingsdoelstellingen te realiseren door hoofdzakelijk leningsovereenkomsten af te sluiten met (semi) overheidsinstanties, MKB-ondernemingen, verenigingen en stichtingen die de beschikbare middelen investeren in toepassingen ter besparing van energiekosten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een schoner milieu.

Maandoverzicht per 31 oktober 2021

€ 1.766.879,07

Waarde beleggingsportefeuille

€ 2.158.799,48

Fondsvermogen

20.463,4895

Totaal aantal uitgegeven participaties

€ 105,50

Netto vermogenswaarde per participatie

Waarom het VEC Effect² Fonds?

Leveranciers van deze toepassingen worden geconfronteerd met partijen, die graag willen overgaan tot deze nieuwe toepassingen maar de te investeren bedragen niet voor handen hebben. Veelal wordt dan de weg naar traditionele instellingen zoals banken gezocht met het verzoek de te investeren bedragen te financieren.

In de praktijk lukt dat vaak niet, ondanks dat de rente en aflossing geheel of gedeeltelijk al kunnen worden voldaan uit de energiebesparing. Om toch aan deze vraag te voldoen is het VEC Effect² Fonds opgericht dat deze financieringen wel kan verstrekken. Deelnemers in het fonds kunnen zo indirect mee profiteren van deze ontwikkelingen.

Voorbeelden van projecten die worden gefinancierd zijn de vervanging van conventionele lichtbronnen door LED. Met name bedrijven die veel tl-verlichting en veel branduren hebben (o.a. winkels, kantoren, glastuinders) willen deze vervangen voor LED-lampen en LED-verlichting. Door die investeringen te financieren vanuit het VEC Effect² Fonds worden deze bedrijven in de gelegenheid  gesteld dit proces te versnellen waardoor aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden.

Vanuit deze besparingen kunnen dan eenvoudig de rente- en aflossingsverplichtingen worden verricht aan het fonds. Een ander voorbeeld is de aanleg van zonnepanelen op daken, waardoor de ondernemer zijn energiekosten flink kan drukken èn de EPC (Energieprestatie Coëfficiënt) van zijn pand kan verbeteren.

Doelstelling van het VEC Effect² Fonds

De financiële doelstelling van het VEC Effect² Fonds is het realiseren van een stabiel rendement op jaarbasis. Het fondsvermogen wordt gebruikt om overeenkomsten met derden af te sluiten tegen voor het VEC Effect² Fonds aantrekkelijke condities. Het door het Fonds gerealiseerde rendement, na aftrek van fondskosten, zal worden toegevoegd aan het Fondsvermogen dat toekomt aan de Deelnemers. De Beheerder heeft de bevoegdheid het rendement, voor zover wettelijk mogelijk, uit te keren aan de Deelnemers.

Hoogwaardige selectie

De partijen waaraan een lening wordt verstrekt of waarmee een lease-, huurkoop- dan wel soortgelijke overeenkomst wordt afgesloten, worden beoordeeld op hun kredietwaardigheid. Belangrijk hierbij is dat het zogenaamde debiteurenrisico ook na het afsluiten van een overeenkomst gedurende de gehele looptijd zal worden gemonitord. De overeenkomsten hebben over het algemeen een looptijd van meerdere jaren. Het VEC Effect² Fonds streeft naar voldoende spreiding aan te brengen door met partijen uit verschillende sectoren een overeenkomst af te sluiten.

Deelname

Beleggers in het VEC Effect² Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan het beleggen in het VEC Effect² Fonds financiële risico’s zijn verbonden. Zij dienen dan ook goede kennis te nemen van de volledige inhoud van het prospectus. Tevens worden de beleggers geadviseerd vooraf onafhankelijk advies in te winnen om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de risico’s en/of deze risico’s passen in/bij hun financiële situatie, risicoprofiel en risico acceptatie.

Het minimum deelnamebedrag in het VEC Effect² Fonds bedraagt Euro 100.000. Eventuele vervolgstortingen dienen minimaal Euro 10.000 te bedragen.

Heeft u interesse?

Bel ons vandaag nog voor meer informatie!

Fonds documenten

Prospectus

Inschrijfformulier

Uittredingsformulier

Jaarverslag 2017/2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Essentiële-informatiedocument

Overige documenten

Oprichtingsakte

Stichting Bewaarder VEC Effect² Fonds

Uittreksel Kamer van Koophandel

Stichting Bewaarder VEC Effect² Fonds