Kim Timmer

Over VEC Fondsbeheer

VEC Fondsbeheer BV is gevestigd in Amsterdam. De directie van VEC Fondsbeheer heeft een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van effectenbemiddeling en vermogensbeheer aan particuliere en professionele relaties. De doelstelling van VEC Fondsbeheer is het nastreven van een aantrekkelijk en stabiel rendement voor haar deelnemers in de diverse fondsen.

Obligatie Fonds

Wilt u een optimaal rendement behalen met een risicomijdende beleggingsbenadering ? Dan is het VEC Obligatiefonds misschien iets voor u. Het VEC Obligatiefonds tracht de beleggingsdoelstellingen te realiseren door te beleggen in obligaties van voornamelijk (semi) overheden en bedrijven. De nadruk daarbij ligt op obligaties die liquide zijn, luiden in euro’s en investment grade zijn. Lees …

Obligatie Fonds Lees verder »

Vastgoedfonds

Wilt u een goed rendement behalen door te profiteren van onderschatte, maar belangrijke en dominante globale megatrends? Zoekt u een belegging in uniek en schaars vastgoed? Wilt u het totaal risico van uw beleggingsportefeuille verlagen door diversificatie in een minder algemene beleggingscategorie?  Dan is het VEC Vastgoedfonds mogelijk interessant voor u.

duurzaam investeringsfonds

VEC Effect² Fonds

Een positief effect op uw investering en op de toekomst! VEC fondsbeheer heeft het VEC Effect² Fonds voor de belegger die een mooi rendement wil behalen en bij wil dragen aan een betere toekomst. Het fonds belegt in energiebesparende projecten zoals bijvoorbeeld in LED, zonnepanelen en isolatie. Er is een wereld te winnen aan duurzame …

VEC Effect² Fonds Lees verder »

Groei in duurzame beleggingen

Geld proberen te verdienen aan projecten en bedrijven die bijdragen aan een betere wereld neemt een steeds hogere vlucht, zo blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie. Duurzaam is ‘serious business’ en Nederland loopt daarin voorop. Vec biedt u niet voor niets het Effect2Fonds; voor een bijdrage aan een betere toekomst.

Stap nu in.nl

De rente op en uw spaargeld en obligaties 0 of bijna 0? Als aandelenkoersen niet meer stijgen, waar komt dan je rendement vandaan? VEC Fondsbeheer begrijpt dit probleem en heeft daar oplossingen voor ontwikkeld. Een klein, maar ervaren team dat weet wat je wilt beheert een viertal niet alledaagse fondsen, het Effect2 Fonds, Vastgoedfonds, Obligatie …

Stap nu in.nl Lees verder »

Neem ook deel

Bitcoinstress of gezond verstand? Wij bieden beleggers graag hun nachtrust! VEC Fondsbeheer BV beheert een drietal niche beleggingsfondsen in obligaties, duurzame beleggingen en bijzonder vastgoed. 

Tel direct uit uw winst

De lichtopbrengst omhoog, de energiekosten omlaag en de financiering budgetneutraal. Led-verlichting is met een onstuitbare opmars bezig. Met name bedrijven met veel tl-verlichting en branduren kunnen hier veel, langjarige winst behalen. Ondernemingen en instanties die dit proces willen versnellen financieren de investeringen vanuit het VEC Effect² Fonds. Lees het artikel

Transparante structuren

De doelstelling van VEC Fondsbeheer is het nastreven van een aantrekkelijk en stabiel rendement voor haar deelnemers in de diverse fondsen. VEC Fondsbeheer voert het beleggingsbeleid en wordt gecontroleerd door de Stichting Bewaarder die ook opkomt voor de belangen van haar deelnemers. Het vermogen van de fondsen is ondergebracht bij de bewaarder. VEC Fondsbeheer voert …

Transparante structuren Lees verder »

Het VEC Effect² Fonds

Veel ondernemers willen wel graag investeren in energiebesparende producten, maar missen de financiële middelen om contracten voor te financieren. Wordt bij de bekende financiële instellingen aangeklopt, dan is nul op het rekest maar al te vaak het resultaat. Om deze reden is het VEC Effect² Fonds ontwikkeld. Lees het artikel